İNKLİNOMETRE ile KUYU İMALATI VE ÖLÇÜMÜ


İNKLİNOMETRE ile KUYU İMALATI VE ÖLÇÜMÜ

İnklinometre cihazı, sahada açılmış deliklerin eksenlerinden düşey sapmalarını ölçmek için kullanılan bir alettir. İnklinometre aleti algılayıcı (probe), kayıt cihazı ve bunlar arasındaki bağlantıyı sağlayan kablodan oluşur. Gövdesi paslanmaz çelikten yapılmış olan algılayıcının ucunda iki adet tekerlek mevcuttur. Probe genellikle içerisine 90o’ lik arayla yerleştirilmiş 4 adet kanalı bulunan esnek ve dairesel borular içinde hareket eder. Probe, elektriksel kontrol kutusuna bağlı bulunmaktadır ve yapılan ölçümleri görsel verilere, grafik formlara dönüştürür.