DAR ÇAPLI ARAŞTIRMA SONDAJLARI


DAR ÇAPLI ARAŞTIRMA SONDAJLARI
Genellikle konvansiyonel sondaj tekniği ile yapılan jeotermal veya pertrol ve doğalgaz kuyularından alınan; Gama Ray, Nötron, Mikro Rezistivite, Shallow, Deep ve Caliper logları slim hole karotlu sondaj tekniğiyle açılan kuyulardada mümkün olmaktadır. İç Anadolu Bölgesinde yapılan karotlu sondajda bu logların tamamı başarıyla alınmıştır.